Systeemintegratie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie, waarbij verschillende energiebronnen en -systemen worden geïntegreerd om een duurzame en efficiënte energievoorziening te realiseren. In de huidige energievoorziening is het energieaanbod grotendeels afhankelijk van traditionele bronnen…