Groen, groener, groenst: op welke partij stem jij?

9 maart 2017

Veel mensen weten (nog steeds) niet wat ze gaan stemmen terwijl men meer dan ooit betrokken lijkt bij de tweede kamerverkiezingen. Er is ook echt wel wat te kiezen en het gaat ook over belangrijke thema’s. Stemwijzers helpen je aardig op weg om te bepalen welke partijen bij je eigen ideeën passen, maar dan nog is het goed om niet klakkeloos voor nummer één van je top drie te gaan. Het kan heel verhelderend zijn om de partijprogramma’s erbij te pakken. Omdat ik zelf op een groene partij wil stemmen, maar graag wat meer wilde weten van de partijen die het ‘groenst’ zijn, maakte ik voor Eigenwijs Blij een vergelijk tussen de drie progressieve partijen die daarbij horen: GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66.

Dierenwelzijn

Bij dierenwelzijn gaan de gedachten natuurlijk als eerste uit naar de Partij voor de Dieren. Zij gaan ook het verst in hun idealen voor wat betreft het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren. Maar ook GroenLinks en D66 hebben daar wat over in hun programma’s staan. D66 wijdt daar echter in hun 170 pagina’s tellende partijprogramma slechts een kleine paragraaf aan als het gaat over dieren in de vee-industrie en dierproeven.

GroenLinks en Partij voor de Dieren willen beiden zo snel mogelijk van de bio-industrie af en stimuleren biologische landbouw. Ook moet er een einde komen aan megastallen en moet de brandveiligheid in stallen en dierverblijven beter. Toch zijn er ook tussen deze partijen verschillen. Zo mag een diertransport van GroenLinks maximaal vier uur duren en van de Partij voor de Dieren slechts twee uur. D66 heeft het ook over stimuleren van kleinschalige veehouderij, maar spreekt zich niet concreet uit tegen megastallen. Ook diertransporten moeten van D66 korter en comfortabeler, maar nergens worden er cijfers bij genoemd.

Op het gebied van dierproeven zijn de verschillen ook evident. D66 zegt het te willen onderzoeken of we zonder dierproeven kunnen. GroenLinks wil zoveel mogelijk van dierproeven af maar vindt dat het in enkele gevallen nog toegestaan is en Partij voor de Dieren wil direct en volledig af van dierproeven.

Milieu en klimaat

Over één ding zijn de drie partijen het duidelijk eens. Er moeten vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en de kerncentrale in Borssele moeten gesloten worden en de gaswinning moet steeds verder teruggedraaid worden. Zonne- en windenergie zijn de toekomst en de CO2 uitstoot moet verder teruggedrongen worden. Partij voor de Dieren zet wel vraagtekens bij een windmolenpark in de Noordzee omdat eerst onderzocht moet worden wat het effect is op het zeeleven.

Voor wat betreft vleesconsumptie is men het eens dat het teruggedrongen moet worden. Maar waar GroenLinks en Partij voor de Dieren met een vleestaks komen, doet D66 dit door het stimuleren van het gebruik plantaardige producten. Hetzelfde doel, maar een andere insteek.

Wegen en vervoer

Dat er meer moet worden geïnvesteerd in een betere ontsluiting via openbaar vervoer staat bij de drie partijen voorop. Partij voor de Dieren en GroenLinks willen dat het OV goedkoper wordt. In het programma van D66 is dat niet te vinden. De drie partijen zijn het erover eens dat meer asfalt geen oplossing is voor het fileprobleem.

Onderwijs en cultuur

Op onderwijs en cultuur wordt door de drie partijen hoog ingezet. Ze zeggen allen vóór verbetering van het onderwijsstelsel en de positie van leraren te zijn. Ook moet hoger onderwijs toegankelijk zijn voor eenieder. D66 en GroenLinks noemen dat het stapelen van diploma’s mogelijk moet worden gemaakt. D66 wil het daarbij ook mogelijk maken dat verschillende vakken op verschillende niveaus kunnen worden geëxamineerd. Partij voor de Dieren en GroenLinks willen dat HBO en universiteit goedkoper worden. Partij voor de Dieren wil hiervoor af van het sociaal leenstelsel. GroenLinks heeft daar niets over in het programma staan en D66 wil overwegen om maatregelen te nemen om de negatieve effecten hiervan te compenseren maar is in principe nog steeds voor een sociaal leenstelsel.

Vluchtelingen, ontwikkelingssamenwerking en Europa

Over de opvang van vluchtelingen zijn de partijen het ongeveer wel eens. In principe het liefst in de regio mits dat veilig kan. Asielzoekenden in Nederland moeten zo snel mogelijk toegang krijgen tot taalonderwijs, onderwijs en werk zodat zij vanaf dag één al kunnen beginnen met integratie. Ook bij ontwikkelingssamenwerking zijn meer overeenkomsten dan verschillen, waarbij de nadruk voornamelijk ligt op het stimuleren van een duurzame economische groei.

Als het over Europa gaat zijn er wel duidelijke verschillen. D66 is duidelijk voor een federaal Europa. Partij voor de Dieren wil wel een Europese Unie maar geen federaal Europa. Voor Partij voor de Dieren is meer openheid van zaken van belang. Dit is iets waar GroenLinks zich ook sterk voor maakt. In het geval van GroenLinks komt niet uit het programma naar voren of ze voor of tegen een federaal Europa zijn.

Zorg

De zorg moet van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren vooral gericht zijn op preventie. Partij voor de Dieren wil daarnaast de eigen bijdrage weg en er wordt ingezet op een nationaal zorgfonds in plaats van marktwerking. D66 wil best kijken naar de hoogte van het eigen risico, maar vindt dat dit wel moet blijven bestaan. GroenLinks ligt hierin het dichtste bij Partij voor de Dieren, omdat ook zij voor afschaffing van het eigen risico zijn. De marktwerking in de zorgverzekering mag wel blijven, maar moet strenger gecontroleerd worden.

Algemeen

Op heel veel punten ontlopen de partijen elkaar niet zo veel. Het verschil zit vaak in de nuance. Waar wel een verschil in zit is dat D66 duidelijk inzet op economische groei en Partij voor de Dieren de economische groei juist wil afremmen. GroenLinks zit er ergens tussenin. Ook over Europa zijn de meningen sterk verdeeld. De partijen vinden elkaar in emancipatie, recht, migratie, integratie, milieu, natuurbeheer, ruimte en infrastructuur. Partij voor de Dieren en D66 vinden naast een andere kijk op de economie hun grootste verschillen in sociale zekerheid en werk. Dat is niet zo gek aangezien D66 meer een liberale partij en Partij voor de Dieren duidelijk een linkse partij is. GroenLinks heeft met beide andere partijen veel gemeen.

Advies

Nee, een stemadvies ga ik hier niet geven. Dat mag iedereen lekker zelf bepalen. Wel zal ik hieronder wat tips geven hoe je beter kunt bepalen welke partij het beste bij je past:

 1. Bepaal wat voor jou het zwaarste weegt. Is dat milieu, dierenrechten, economische groei? Of juist niet?
 2. Waar maak je je zorgen over?
 3. Je hebt een mening ergens over maar weet eigenlijk niet zo goed waarom. Of je weet niet wat je van een bepaald onderwerp moet vinden. Kijk wat de partijen die jou het meeste aanspreken er van vinden.
 4. Ga niet af op oneliners van politici, maar kijk hoe die oneliner wordt onderbouwd in het partijprogramma.
 5. Lees heel goed wat er staat. Soms staat er namelijk veel tekst, maar weinig concreets.
 6. Kijk op Partijgedrag.nl. Hier kun je zien waarin de partijen van elkaar verschillen. Dit is op basis van stemgedrag in 2016
 7. Vul verschillende stem- en kieswijzers in. Ze hebben vaak een verschillende invalshoek.

Laat je reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

3 reacties op “Groen, groener, groenst: op welke partij stem jij?

 1. Remi van Beekum mrt 9, 2017

  Dank voor je analyse en overzicht. Dat is voor veel mensen die wel geinteresseerd zijn, maar geen dikke verkiezingsprogramma’s willen uitpluizen, erg handig!
  Het viel mij op dat de ChristenUnie vaak ook goed scoort in groene/duurzame stemadviezen. Voor niet-gelovigen is die partij meestal geen optie vanwege thema’s als voltooid leven en abortus. Maar mocht iemand dit lezen die juist wél christelijk is én die ‘rentmeesterschap’ belangrijk vindt, dan raad ik aan om dat partijprogramma ook te lezen. Want de andere christelijke partijen zijn doorgaans zowel slecht voor het klimaat als voor het dierenwelzijn, ondanks mooie verhalen over rentmeesterschap. De ChristenUnie doet dat in mijn ogen goed en is volgens mij de enige groen-christelijke optie.

  • Dank je wel voor deze aanvulling. Mijn focus lag niet bij de christelijke partijen maar je hebt helemaal gelijk dat er ook daar wat te kiezen valt als het over rentmeesterschap gaat.

   • Thierry feb 22, 2021

    Op vrijwel alle punten zou ik partij vd dieren stemmen maar het correctief referendum waar zij vóór zijn is voor mij echt een ongeloofelijk minpunt waar ik me niet in kan vinden. Heeft iemand anders hier ook last van?